تاريخ : یکشنبه یکم بهمن 1391 | 16:56 | نویسنده : فاطمه جعفری
تاريخ : یکشنبه یکم بهمن 1391 | 16:55 | نویسنده : فاطمه جعفری
تاريخ : شنبه یازدهم مرداد 1393 | 19:27 | نویسنده : فاطمه جعفری

 

بدن انسان....با ...لایه هایی از انرژی محافظت می شود.
که ...با هفت مرکز انرژی داخلی ارتباط مستقیم دارند.

هریک ازاین هفت لایه...و....هفت مرکز انرژی ....غلظت و فرکانس خاص خود را دارند.
مراکز انرژی ...توده های انرژی در حال چرخش در یک موجود زنده اند...که....ازرهگذر آن ها انرژی های گوناگون وارد ...و...خارج می شوند.

هفت مرکز اصلی انرژی در بدن شناخته شده اند.
و.....پس ار آن 21 مرکز انرژی فرعی و 49 مرکز انرژی کوچکتر وجود دارد....که....با مراکزبسیار کوچکتر حدود 72000 مرکز انرژی وجود دارد.

نگرش ...و...احساس ما به جهان پیرامونمان نیز بستگی به همین ارتعاشات دارد.
زمانی که....از....احساساتی چون آرامش , خوشبختی , سلامتی , برکت...برخورداریم ...نشانه آنست که فرکانس ارتعاشات ما....با ...فرکانس ارتعاشات مبداء هستی هماهنگ است.

مثل ...امواج رادیویی....که باید روی طول موج دقیق گیرنده تنظیم شود.

احساس ناراحتی ...و...رنج ....می تواند نمایانگر حضور احساساتی چون. ..بدخواهی , کینه , حسادت , انتقام جویی , بد بینی باشد...که فرکانس آن... روی طول موج مبداء هستی تنظیم نیست.

همان طور ...که....بدن با ارسال پیام درد می خواهد به ما بفهماند که در ...درونش چه می گذرد.
ذهن.....هم.....از طریق احساسات مختلف می خواهد ...ما...از درونمان آگاه کند.

احساسات منفی.....جریان نیروی حیات را می کاهد.
احساست مثبت...به.....جریان این نیرو می افزاید.

هوای نفس.....باعث بستن چاکرای 1 می شود.
حسادت...چاکرای 2 را می بندد.
ترس...چاکرای 3 را می بند د.
نفرت.....باعث بسته شدن چاکرای 4 می شود.
دروغ...و...غیبت ...چاکرای 5 را می بند د.
حسادت...و....حس انتقام ....چاکرای 6 را می بند د.
نداشتن ...توکل به مبداء هستی ..و....نیت خیر...چاکرای 7 را خواهد بست !

‎ارتباط لایه های انرژی....با مراکز انرژی

بدن انسان....با ...لایه هایی از انرژی محافظت می شود.
که ...با هفت مرکز انرژی داخلی ارتباط مستقیم دارند.

 هریک ازاین هفت لایه...و....هفت مرکز انرژی ....غلظت و فرکانس خاص خود را دارند.
مراکز انرژی ...توده های انرژی در حال چرخش در یک موجود زنده اند...که....ازرهگذر آن ها انرژی های گوناگون وارد ...و...خارج می شوند.

هفت مرکز اصلی انرژی در بدن شناخته شده اند.
و.....پس ار آن 21 مرکز انرژی فرعی و 49 مرکز انرژی کوچکتر وجود دارد....که....با مراکزبسیار کوچکتر حدود 72000 مرکز انرژی وجود دارد.

نگرش ...و...احساس ما به جهان پیرامونمان نیز بستگی به همین ارتعاشات دارد.
زمانی که....از....احساساتی چون آرامش , خوشبختی , سلامتی , برکت...برخورداریم ...نشانه آنست که فرکانس ارتعاشات ما....با ...فرکانس ارتعاشات مبداء هستی هماهنگ است.

مثل ...امواج رادیویی....که باید روی طول موج دقیق گیرنده تنظیم شود.

احساس ناراحتی ...و...رنج ....می تواند نمایانگر حضور احساساتی چون. ..بدخواهی , کینه , حسادت , انتقام جویی , بد بینی باشد...که فرکانس آن... روی طول موج مبداء هستی تنظیم نیست.

همان طور ...که....بدن با ارسال پیام درد می خواهد به ما بفهماند که در ...درونش چه می گذرد.
ذهن.....هم.....از طریق احساسات مختلف می خواهد ...ما...از درونمان آگاه کند.

احساسات منفی.....جریان نیروی حیات را می کاهد.
احساست مثبت...به.....جریان این نیرو می افزاید.

هوای نفس.....باعث بستن چاکرای 1 می شود.
حسادت...چاکرای 2 را می بندد.
ترس...چاکرای 3 را می بند د.
نفرت.....باعث بسته شدن چاکرای 4 می شود.
دروغ...و...غیبت ...چاکرای 5 را می بند د.
حسادت...و....حس انتقام ....چاکرای 6 را می بند د.
نداشتن ...توکل به مبداء هستی ..و....نیت خیر...چاکرای 7 را خواهد بست !‎تاريخ : جمعه نهم خرداد 1393 | 15:48 | نویسنده : فاطمه جعفری
5 ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺴﻢ
ﺍﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ، ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪﻩ
ﺍﻧﺪ . ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﺍﻍ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪﯼ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ
ﺍﯾﺪ. ﻫﯿﭻ ﻋﺠﻠﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ . ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﮐﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﺪ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه یکم خرداد 1393 | 11:55 | نویسنده : فاطمه جعفری
 

هنگامی که دم می گیرید، بگویید که : من رسیده ام
و زمانی که بازدم می کنید، بگویید که :، من در خانه ام
خانه واقعی شما در اینجا و در حال حاضر است. تمرین ما ،تمرین هرثانیه به خانه واقعیمان رسیدن است و لحظه حال، تنها
لحظه ایست که زندگی در دسترس است.
حالا وقت رفتن به خانه است.
و اگر شما به خانه بروند و نگاه کنید و عمیقا" حس کنید 
از دیدن آنچه که شما در جستجوی آن هستید و از قبل در آنجا بوده است شگفت زده خواهید شد. آرامش در دسترس است. آن را لمس کنید، آن را زندگی کنید و لذت ببرید. و هنگامی که شما این کار را انجام بدهید، آرامش خود را بیشتر و بیشتر و به وضوح نشان خواهد داد.
~ تیچ نات هان ~
When you breathe in, you say, “I have arrived,”
and when you breathe out, you say, “I am home.”
Your true home is in the here and the now, and our
practice is the practice of arriving every second into
our true home, which is the present moment, the only
moment when life is available.
Now it is time to go home.
And if you go home and look and touch deeply, you’ll be
surprised to see that what you are looking for is already
there. Peace is available. Touch it, live it, enjoy. And when
you do it, peace will reveal itself more and more clearly.
~ Thich Nhat Hahn ~

‎هنگامی که دم می گیرید، بگویید که : من رسیده ام
و زمانی که بازدم می کنید، بگویید که :، من در خانه ام
خانه واقعی شما در اینجا و در حال حاضر است. تمرین ما ،تمرین هرثانیه به خانه واقعیمان رسیدن است و لحظه حال، تنها
لحظه ایست که زندگی در دسترس است.
حالا وقت رفتن به خانه است.
و اگر شما به خانه بروند و نگاه کنید و عمیقا


تاريخ : شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 | 19:37 | نویسنده : فاطمه جعفری
 

دوستان اگه در مورد موضوعی تردید دارین این متن بهتون کمک میکنه......

وقتی درباره آنچه باید انجام دهیم تا الهام بگیریم و ندای درون را بشنویم ، گیج و سر در گم هستیم زمان آن فرا رسیده که به مکان ساکت و آرامی پناه ببریم می توانیم خانه خود ، کنار دریا ، یک چمنزار یا دل جنگل های انبوه را برای این منظور در نظر بگیریم این مکان فقط باید جایی باشد که بتوانیم در آن با پروردگارمان تنها باشیم گفتگو با خالق دوست داشتنی مان ، بیش از همه قابل اعتماد است .

در این صورت نیروی الهام ، درست مقابل چشمان ما پدیدار می شود ؛ حتی وقتی که ما شاید از اندیشیدن به آن هم دست برداشته ایم .به عنوان مثال ندای درونمان حکم می کند که شغل خاصی را کنار بگذاریم و هدفی را دنبال کنیم که هرگز به آن توجه نکرده ایم .

وقتی گوش می سپاریم ، می توانیم صداهای مشتاق و بی قراری را تشخیص دهیم که سعی دارند ما را ترغیب کنند به ماموریت هایی که از دنیای معنوی به همراه آورده ایم توجه نشان دهیم و آن ها را کامل کنیم ....

همه امور را رها کنیم و به خداوند بسپاریم؛ رهاسازی و توکل را تمرین کنیم و به خودمان یادآور شویم که همه چیز طبق نظمی الهی پیش می رود وظیفه ما این است که بیشتر به خداوند شبیه شویم و شبیه شدن به خداوند به این معنی است که جدول زمانی او را بپذیریم این جدول همیشه کامل و بی عیب و نقص است ؛ حتی زمانی که در ظاهر امر پر از مشکل به نظر برسد .

راه تحقق آرزو را به دست عقل کل (خدا) بسپارید او حربه هایی دارد که تو از آنها بی خبری و تدابیری که تو را به حیرت فرو خواهد برد....

راه الهامتان گشوده باد.....تاريخ : شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 | 18:42 | نویسنده : فاطمه جعفری
شما تنها کسی هستید که زندگیتان را می آفرینید 
چون هیچ کس دیگرنمی تواند برای شما فکر کند
اگر چیزی را که می بینید می خواهید در مورد آن بنویسید راجع به آن با دیگران حرف بزنید و به آن فکر کنید و بر روی آن تمر کز کنید
ولی اگر آن را نمی خواهید درمورد آن با کسی حرف نزنید و توجه تان را منحرف کنید
در غیر این صورت همان را به خود جذ ب خواهید کرد
شاد باشید 


‎شما تنها کسی هستید که زندگیتان را می آفرینید 
چون هیچ کس دیگرنمی تواند برای شما فکر کند
اگر چیزی را که می بینید می خواهید در مورد آن بنویسید راجع به آن با دیگران حرف بزنید و به آن فکر کنید و بر روی آن تمر کز کنید
ولی اگر آن را نمی خواهید درمورد آن با کسی حرف نزنید و توجه تان را منحرف کنید
در غیر این صورت همان را به خود جذ ب خواهید کرد
شاد باشید <3‎


تاريخ : شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 | 15:12 | نویسنده : فاطمه جعفری
تکنیکEFTچی هست وچه کمکی به من میکند؟
تکنیک EFTکه درفارسی بمعنی " تکنیک رهایی
ذهن " است،احساسات مخربی که به مرور زمان
در ذهن ما انبار شده را تخلیه می کند.
چرا ما نیاز داریم این احساسات تخلیه شوند؟
برای دیدن کامل به ادامه مطلب بروید
Esfand Yar's photo.


ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 | 11:56 | نویسنده : فاطمه جعفری
 

دوستان عزیز این 1مراقبه اس برای بیرون ریختن افکار منفی

خیلی کمکتون میکنه به ارامش واقعی برسید امیدوارم بتونید به کمک این روش زود زود به آرزوهاتون برسید.

اول یه پیشنهادی دارم که زیاد به شرایط ایده آل مراقبه گیر ندید.چون باعث میشه فکر کنید مراقبه ای که انجام میدید درست و صحیح نبوده و بیشتر تاثیر منفی میذاره روتون.اینو بدونید که حتی وقتی دارید تو خیابون راه میرید و غرق افکارتون هستید در حال مراقبه هستید پس مراقبه آسونتر از اونی هست که بعضی هاتون روش حساسیت بی مورد نشون میدید.

کافیه موقعیت دلخواهتون رو ایجاد کنید و جایی باشید که دلتون میخواد و با استفاده از چن تا نفس نیمه عمیق شروع کنید.خودتون رو درون حبابی تصور کنید که تمام پیکر شما رو پوشش میده.درون و بیرون این حباب نرم و لطیفه و رنگ و دمای دلخواه شما رو داره و در ارتفاعی شناوره که بهتون حس خوشایندی میده.اگر خواستید این حباب رو به هر سمتی که خواستید حرکت بدید و درونش رو طبق سلیقه ی خودتون تزیین کنید.

خودتون رو تو لباس دلخواه و در اندام دلخواهتون تجسم کنید.چهره ی شما همونیه که دلتون میخواد و عطر دلخواهتون رو هم زدید.همه چیز درون این حباب طبق خواسته ی قلبی شماست این حباب صد در صد مال شماست و هر حالتی که شما بخواید به خودش میگیره.این از شرایط حباب شما

به آرامی و سبکی وارد حباب بشید.درون این حباب تو امنیت محض هستید این حباب تمام افکار منفی ای رو که از درون خودتون و یا بیرون احساس میکنید به محض دریافت میشکنه و به هزاران موهبت بی نظیر تبدیل میکنه.درون این حباب سالم سالم هستید، ثروتمند هستید، موقعیت اجتماعی دلخواهتون رو دارید و هر آرزوی شما صد در صد برآورده شده. تمام مشکلات شما درون این حباب بی معنی هستن.شما خانواده ،جسم و روح هماهنگ و عالی دارید.این حباب همه ی زندگی شما رو تبدیل به عالیترین شکل ممکن میکنه و تمام زخم های روح شما رو التیام میده.

هیچ کس و هیچ چیزی قدرت نفوذ به درون این حباب رو نداره فقط شما هستید با تمامیتی که عالی ،سالم و پر از آرامشه.همسر الهیتون در زندگی شماست و شما رابطه ای سالم و پر از عشق و احترام دارید.هیچ غم و اندوهی در کار نیست.شما دوست داشتنی و باارزش هستید و در مرکزیت جهان با شکوهتون قرار دارید و تمام کئنات با شما همکاری صمیمانه دارن.نفسهای نیمه عمیق بکشید و از بودن درون این همه آرامش و راحتی و عشق لذت ببرید.تا هر زمانی که خواستید مراقبه رو ادامه بدید.

راستی جنس این حباب خداست.در واقع شما تا این لحظه در آغوش خدا قرار داشتید.تاريخ : شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 | 11:10 | نویسنده : فاطمه جعفری
برگزیده نکاتی از کتاب هنر زندگی کردن " دکتر وین دایر "
--- آنها که نمی توانند ذهنشان را تغییر دهندقادر نیستند هیچ چیز را عوض کنند.
---- آرزو در دنیای مادی یعنی آماده شدن برای دریافت چیزی
---- به رابطه ها اجازه گسترش بدهید.
---- کمتر قضاوت کنید و بیشتر گوش دهید.
---- ارزش بیش از حد قایل شدن برای مادیات از خودخواهی ریشه می گیرد.
----- از فکر کردن به جاه طلبی ها بپرهیزید.
---- به کمک دیگران بیندیشید.
---- به تندرستی دیگران کمک کنید.
---- شادی راهی است که پیش روی تان قرار دارد.
---شادی را وارد فعا لیت های روزانه خود کنید.
---بیش از اندازه به خودتان فشار وارد نکنید.
--- وقتی اعمالتان خالص و فداکارانه است هر چیزی در جای مناسب خود قرار می گیرد.
--- نگرانی موقتی و زود گذر است.
---- فرزانگی یعنی من هیچم عشق یعنی من همه چیزم.
---- در زندگی تا می توانید از عشق دور نشوید.
---- بدون قید و شرط بخشنده باشید.
----نیازهای دیگران را برآورده کنید نیازهایتان برآورده خواهد شد.
---- آن کسی که دیگران را هم به اندازه خود دوست می دارد می تواند به همه جهان درس بدهد.
اندیشه هایتان به روشنی آب باد  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ